Servetbandjes haken voor moederdag

Benodigd materiaal: dunne wol, breikatoen, perlgaren nr. 5, of ander materiaal van ongeveer dezelfde dikte, pl.m. 8 gram per servetband is voldoende; 1 bijpassende haaknld; voor de gebreide servetband zijn 2 kleuren raffia en 2 bijpassende breinldn gebruikt. Afkortingen: 1. = losse; h.v. = hal¥e vaste; v. = vaste; h.st. = half stokje; st. = stokje; d.st. = dubbel stokje; sam.d.st. = samenge-haakt dubbel stokje = van elk genoemd d.st. de laatste lus niet afhaken en alle lussen tegelijk met 1 omsl. afhaken; g. = gaatje; b. = boogje; oversl. = overslaan; vor. = vorige; volg. = volgende.

servet-ringen

Werkwijze
Algemene aanwijzingen: aan het begin van een toer wordt de Ie v. vervangen door 11., het Ie h.st. door 2 1., het Ie st. door 3 1. en het lè d.st. door 4 1. Bij het heen en terug haken aan’het eind van elke toer keren; bij het rond haken elke toer sluiten met 1 h.v. in de Ie, 2e, 3e of 4e beginl., dit is afhanke-lijk van het aantal 1. dat aan het begin van een toer als vervanging van een andere steek gehaakt is.

Nr. 1, lichtblauwe servetband, bestaande uit 3 in het rond gehaakte motieven. Ie motief: opz. 6 1. en deze met 1 h.v. in de beginl. tot een ring sluiten. Ie toer: 8 x (1 st. 2 1.) in de ring; 2e toer: 1 v., 3 st. en 1 v. in elk b. (= 8 blaadjes) afh. 2e motief: als Ie, maar nu 2 blaadjes verbinden aan 2 blaadjes van het vor. motief, door na het 2e st. van een blaadje, 1 h.v. in de top van een blaadje van het vor. motief te haken.
3e motief: als 2e, maar nu ook 2 x een ver-binding maken met het Ie motief; steeds aan weersk. van een verbinding 2 blaadjes vrij laten. Dan één kant als volgt omhaken, Ie toer: aanhechten op het Ie vrije blaadje van een motief, * 2 1., 1 v. op het volg. vrije blaadje van hetzelfde motief, 21., 1 d.st. op de verbinding tussen 2 motieven, 2 1., 1 v. op het Ie vrije blaadje van het volg. motief, vanaf * steeds herh., maar bij de laatste herh. de laatste v. laten vervallen, toer sluiten. 2e toer: * 3 v. om het volg. b., lpicot (d.i. 3 1., 1 h.v. in de Ie 1.), vanaf * steeds herh., afh. De andere kant op dezelfde wijze omhaken.

Nr. 2, smalle rode servetband, heen- en teruggaande gehaakt. Op een aantal 1. deel-baar door 11 plus 4 en pl.m. 20 cm lang, als volgt haken, Ie toer: 1 v. in de 2e 1. vanaf de haaknld, 1 v. in elke volg. opzetl. (aantal v. deelbaar door 11 plus 3), 2e toer: 1 v. in elke v. 3e toer: 1 st. in elk van de volg. 3 v.,* 2 1., 2 v. van de vor. toer oversl., 1 st. in de volg. v., 21., 2 v. van de vor. toer oversl., 1 st. in de volg. v., 21., 2 v. van de vor. toer oversl., 1 st. in elk van de volg. 3 v., vanaf * steeds herh. 4e toer: 1 st. op elk van de volg. 3 st., * 2 1., 1 st. op het volg. st., 1 st. in het volg. g., 1 st. op het volg. st., 21., 1 st. op elk van de volg. 3 st., vanaf * steeds herh. 5e toer: 1 st. op elk van de volg. 3 st., * 2st. in het volg. g., 1 st. op elk van de volg.
3 st., vanaf * steeds herh. Afh. De 2 korte kanten onzichtbaar aan elkaar naaien.

Nr. 3, servetband met bogen in verschillende kleur,
Opz. met de Ie kleur 30 1. (= pl.m. 19 cm lang) en deze met 1 h.v. in de beginl. tot een ring sluiten. Aan weersk. van deze opzetl.
1 toer van 30 v. haken. Aan weersk. van de ze ring worden 5 bogen gehaakt, de eerste^ in de kleur van de ring, de volg. 4 steeds met een andere kleur. Ie boog: aanhechten in de 3e v. van de ring, 141., 1 v. in de 10e v. van de ring, 2 1., 1 h.v. in de 12e v. van de ring, keren, 1 st. in elke 1. van de grote boog, 1 v. in de Ie v. van de ring, afh. Bij het haken van elke volg. boog, de vor. iets naar achter buigen. 2e boog: aanhechten in de 9e v. van de ring, 14 1., 1 v. in de 16e v. van de ring, 2 1., 1 h.v. in de 18e v. van de ring, keren, 1 st. in elke 1. van de grote boog, 1 v. in de 7e v. van de ring, afh. 3e boog: aanhechten in de 15e v. van de ring, 141., 1 v. in de 22e v. van de ring, 2 1., 1 h.v. in de 24e v. van de ring, keren, 1 st. in elke 1. van de grote boog, 1 v. in de 13e v. van de ring, afh. 4e boog: aanhechten in de 21e v. van de ring, 14 1., 1 v. inde 28e v. van de ring, 21., 1 h.v. in de 30e v. van de ring, keren, 1 st. in elke 1. van de grote boog, 1 v. in de 19e v. van de ring, afh. 5e boog: aanhechten in de 27e v. van de ring, 14 1., 1 v. in de 4e v. van de ring, 21., 1 h.v. in de 6e v. van de ring, keren,1 st. in elke 1. van de grote boog, 1 v. in de 25e v. van de ring, afh. Aan de andere kant van de ring op dezelfde wijze en met de
kleuren in dezelfde volgorde, 5 bogen haken.   ,

Nr. 4, witte servetband, heen- en terug-gaande gehaakt.
Öpz. een aantal 1. deelbaar door 4 plus 2 en pl.m. 19 cm lang, Ie toer: 1 st. in de Ie 1., 1 st. in de 2e 1., * 2 1., 2 opzetl. oversl., 1 st. in elk van de volg. 2 opzetl., vanaf * steeds herh. 2e toer: 4 1., * 3 st. in het volg. g., 2 1., vanaf * steeds herh., eind. met 1 st. op het laatste st. 3e toer: 3 st. in het Ie g., * 2 1., 3 st. in het volg. g., vanaf * steeds herh. 4e toer: als 2e. 5e toer: als 3e. Afh. beide korte kanten met onzichtbare steekjes aan elkaar naaien.

Nr. 5, servetband in 3 kleuren, heen- en teruggaande gehaakt,
opz. met de Ie kleur een aantal 1. deelbaar door 3 plus 1 1. en pl.m. 19 cm lang, Ie toer: ld.st. 21.enfld.st. in de Ie 1., * 2 opzetl. oversl., 1 d.st. 2 1. en 1 d.st. in de volg. opzetl., vanaf * steeds herh. 2e toer: 3 v. in elk b. haken. 3e toer: met de 2e kleur, 4 sam.d.st. in de Ie v., * 2 1., 2 v. oversl., 4 sam.d.st. in de volg. v., vanaf * steeds herh. 4e toer: met de Ie kleur, 11., 1 v. in het Ie b., * 3 1., 1 v. in het volg. b., vanaf * steeds herh. 5e toer: met de 3e kleur, 1 st. 1 1. en 1 st. in het Ie b., * 1 1., 1 st., 1 1. en 1 st. in het volg. b., vanaf * steeds herh. 6e toer: 1 v. op het Ie st., * 3 1., 1 st. oversl., 1 st. op het volg. st., 3picots (1 pic. = 3 1., 1 h.v. op de Ie 1.), 1 h.v. op het laatst gehaakte st., 3 1., 1 st. oversl., 1 v. op het volg. st., vanaf * steeds herh. Afh. De 2e t.m. 6e toer ook aan de andere kant van de band haken. In de 3e toer eind. met 2 1., 4 sam.d.st. in de laatste v. De korte kanten met onzichtbare steekjes aan elkaar naaien.
 
 
Nr. 6, groene servetband, heen- en terug-gaande gehaakt.
Op een aantal 1. deelbaar door 3 plus 1 1. en pl.m. 19 cm lang, Ie toer: 1 st. in elke opzetl. 2e toer: 1 v. op het Ie st., * 2 1., 2 st. oversl., 1 v. op het volg. st., vanaf * steeds herh. 3e toer: 5 sam.d.st. in het Ie b., * 4 1.,, 5 sam.d.st. in het volg. b., vanaf * steeds herh. 4e toer: in elk b. 5 v. haken. Afh. De 2e, 3e en 4e toer ook aan de andere kant van de Ie toer haken. De korte kanten met on-zichtbare steekjes aan elkaar naaien.

Nr. 7, lichtbruine servetband, heen- en teruggaande gehaakt, met een in het rond gehaakt motief.
Motief: opz. 61. en deze met 1 h.v. in de beginl. tot een ring sluiten. Ie toer: 10 v. in de ring. 2e toer: 2 st. op elke v. (= 20 st.). 3e toer: * 2 st. op het volg. st., 2 1., 1 st. oversl., vanaf * steeds herh. 4e toer: * 1 st. 1 1. en 1 st. tussen de volg. 2 st.van de vor. toer, 2 1., vanaf * steeds herh. 5e toer: * 2 st. 2 1. en 2 st. tussen de volg. 2 st. van de vor. toer, 3 1., vanaf * steeds herh. 6e toer: * 3 st. om het volg. b. van 2 1., 4 1., 4 sam.d.st. om het volg. b. van 3 1., 4 1., vanaf *  steeds herh. 7e toer: * 4
sam.d.st. in het volg. b.. 51., vanaf * steeds herh. 8e toer: 1 v. op de sam.d.st., 5 1., 1 picot (d.i. 3 1., 1 h.v. in de Ie 1.), 5 1., vanaf * steeds herh. Afh. Nu pl.m. 19 cm 1. opz. en in elke opzetl. 1 d.st. haken. Afh. Dit bandje tot een ronding sluiten en het motief erop naaien.

Nr. 8, servetband met rood roosje, het bandje is heen- en teruggaande gehaakt, het roosje is in het rond gehaakt. Roosje: met rood garen opz. 8 1. en deze met 1 h.v. in de beginl. tot een ronding sluiten. Ie toer: 10 v. in de ring. 2e toer: * 1 v. op de volg. v., 3 1., 1 v. oversl., vanaf * steeds herh. (= 5 b.). 3e toer: in elk b. 1 v. 3 st. en 1 v. haken. 4e toer: de 3e toer iets naar voren buigen en aan de achterkant van het werk als volgt haken: * 1 v. in de overgeslagen v. van de 2e toer, 5 1., vanaf * steeds herh. (= 5 b.). 5e toer: 1 v. 5 st. en 1 v. in elk b. haken. Afh. Bandje: opz. een aantal 1. dat deelbaar is door 6 plus 11. en pl.m. 19 cm lang, met het rode garen. Ie toer: 1 v. in de Ie opzetl. * 21., 2 opzetl., oversl., 1 st. 2 1. en 1 st. in de volg. opzetl., 21., 2 opzetl. oversl., 1 v. in de volg. opzetl., vanaf * steeds herh. 2e toer: 2 v. in elk b. haken. 3e en 4e toer: 1 v. op elke v. 5e toer: als Ie toer, maar nu steeds v. inplaats van opzetl. oversl. Afh. Aan de andere kant van de opzetl. de 2e t.m. 5e toer haken. Dan met zwart in elke 2e b. van 2 1., 4 v. haken telkens met 11. tussen deze v. Afh. De korte kanten van het bandje onzichtbaar aan elkaar naaien. Het roosje erop naaien.

Nr. 9, gebreide servetband. Met rode raf-fia opz. 24 st., dit moet pl.m. 19 cm breed zijn, zonodig meer of minder st. opz. Hierop 6 cm gerstekorrel br., d.i. Ie toer: 1 r., lav., alle volg. toeren verspringend dus av. boven r. en r. boven av. Deze band tot een ronding sluiten. Beide kanten met blauwe festonsteken omwerken.
 
Nr. 10, rose servetband, het vierkante motief is in het rond gehaakt, de band is heen- en teruggaande gehaakt. Vierkant motief: opz. 6 1. en deze met 1 h.v. in de beginl. tot een ronding sluiten. Ie toer: * 5 st. in de ring, 3 1., vanaf * nog 3 x herh. 2e toer: * 1 st. op elk van de volg. 5 st., 3 1., 1 st. 1 d.st. en 1 st. op de middelste 1. van het volg. b., 3 1., vanaf * 3 x herh. 3e toer: * 5 sam.d.st. op de volg. 5 st., 2 1., 1 d.st. 1 1. en 1 d.st. op het volg. st., 11., 1 d.st. 1 1. 1 d.st. 1 1. en 1 d.st. op het volg. d.st., 1 1., 1 d.st. 1 1. en 1 d.st. op het volg. st., 21-, vanaf * 3 x herh. 4e toer: * 3 st. om het volg. b. van 2 1. 3 x (2 st. om het volg. b. van 1 1.) 2 st. op het volg. d.st. (= hoekst.), 3 x (2 st. om het volg. b. van 11.), 3 st. om het volg. b. van 2 1., vanaf * 3 x herh. Afh. Bandje: opz. 10 1. en hierop st. haken tot het bandje samen met het vierkant pl.m. 19 cm lang is. Afh. De korte kanten van het bandje aan 2 tegenoverliggende zijden van het vierkant naaien.

Nr. 11, servetband bestaande uit bloem-pjes en blaadjes, allen in het rond gehaakt. Driekleurig bloempje: met de Ie kleur opz. 3 1. en deze met 1 h.v. in de beginv. tot een ring sluiten. Ie toer: 18 st. in de ring. 2e toer: met de 2e kleur, 1 v. op elk st. 3e toer: met de 3e kleur, * 1 v. in de volg. v., 3 st. in de volg. v., vanaf * steeds herh. Afh. Eénkleu-rig bloempje: opz. 6 1. en deze met 1 h.v. in de beginv. tot een ring sluiten. Ie toer: 22 st. in de ring. Afh. Blaadje: opz. 10 1. Ie toer: 1 v. in de 2e 1. vanaf de haaknld, 1 v. in de volg. opzetl., 1 h.st. in de volg. opzetl., 1 st. in elk van de volg. 4 opzetl., 1 h.st. in de volg. opzetl., 3 v. in de laatste opzetl. Nu aan de andere kant van de opzetl. hetzelfde haken, beginnen met 1 h.st. en eind. met 2 v. Afh. Nu nog een blaadje en een éénkleu-rig bloempje haken. Al deze vormen op een pl.m. 20 cm lang en 1,5 cm breed bandje naaien. De korte kanten van het band aan elkaar naaien.

Nr. 12, donker rose servetband van che-nille draad, heen- en teruggaande gehaakt. Op een aantal 1. deelbaar door 4 plus 2 1. en pl.m. 19 cm lang als volgt haken, Ie toer: 1 v. in de 2e 1. vanaf de haaknld., 1 v. in elke volg. opzetl. (aantal v. deelbaar door 4 plus 1 v.). 2e toer: 1 v. op elke v. 3e toer: 1 st. op de volg. v., * 1 1., 1 v. oversl., 1 st. op de volg. v., vanaf * steeds herh. 4e toer: 1 st. op het Ie st., 1 st. in het volg. g., * 1 1.. 1 st. in het volg. g., 1 st. op het volg. st., 1 st. in het volg. g., vanaf * steeds herh. en bij de laatste herh. het laatste st. laten vervallen. 5e toer: 1 st. op het Ie st., * 1 1., 1 st. in het volg. g., 11., 1 st. oversl., 1 st. op het volg. st., vanaf * steeds herh. 6e toer: 1 v. op elk st. en elke 1. 7e toer: 1 v. op elke v. 8e toer: *81., 2 v. oversl. 1 h.v. in de volg. v., vanaf * steeds herh. Afh. Langs de andere kant van de servetband eenzeffde rij boogjes haken, afh. De korte kanten van de band onzichtbaar aan elkaar naaien.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s