Wit en blauw gestreepte slipover

De werkbeschrijving is geschikt voor Maten:
1e maat: bovenw. 74 cm, dit is geschikt voor 84 cm bovenw. geh. lengte 38 cm. 2e maat: bovenw. 78 cm. dit is geschikt voor bovenw. 88 cm. geh. lengte 40 cm. 3e maat: bovenw. 84 cm. Dit is geschikt voor bovenw. 94 cm: geh. lengte 42 cm.

Benodigd materiaal:
hippie-hesjes-1a
tamelijk dikke wol of katoen in de volg. hoeveelheden en kleuren,
75 gram wit,
75 gram donkerblauw
25 gram lichtblauw voor elke grotere maat
10 gram wit en donkerblauw
5 gram lichtblauw meer,
1 baaknld 4 mm.

hippie-hesjes-1bAfkortingen:

l. * losse;
h.v. – halve vaste:
v. – vaste; st. – stokje:
g-gaatje;
vor. – vorige
volg. -volgende:
oversl.-overstaan.

Attentie: bij wisseling van kleur wordt de laatste doorhaling reeds met de nieuwe kleur gehaakt.
Gebruikte steek  Gaatjespatroon:
op een even aantal I. als volgt haken:
1e 1oer; 1 st. in de 4e l. vanaf de haaknld, * 1 l. 1 opzetl. oversl. 1 st, in de volg. opzetl,. vanaf * steeds herh,. keren.
2* toer: 3 I., 1 st. in het 1e. g.. *1l,1 st. in het volg. g., vanaf * steeds herh., keren. De 2e toer steeds herh.

Attentie: het is voor dit model beslist nood­zakelijk dat u een patroon op ware grootte maakt aan de hand van de verklein­de patroon tekening. Hiermee moet het haakwerk steeds vergeleken worden.
Rugpand: met donkerblauw opz. een aantal l. 1 cm langer dan de onderkant van het patroon. Hierop gaatjespatroon haken in de volg. kleurverdeling: 3 roeren donkerblauw, 2 toeren wit, 2 toeren lichtblauw. 2 toeren donkerblauw, 2 toeren wit, I toer licht­blauw, 2 toeren donkerblauw, 2 toeren wil, 2 toeren lichtblauw, 1 toer donkerblauw, 2 toeren wit. Te gelijker tijd als het werk tot de armsgaten reikt* aan* weersk. de armsgaten vormen, door aan het begin van een toer met h.v. langs het te minderen aantal st. en l. te haken en aan het eind van de toer hetzelfde aantal steken onbewerkt te laten. Als de bo­ven genoemde streep verdeling niet tot de hals reikt weer beginnen met de eerst ge­noemde kleuren. Als het werk tot de hals reikt met donkerblauw de schoudertanden elk apart haken. Afh.

Voorpand: als rugpand. Afwerking: zij- en schoudernaden sluiten. Met donkerblauw langs de gehele onderkant 1 loer vasten haken. Langs de armsgaten 1 toer met wit als volgt haken: aanhechten bij een zijnaad, 2 I.. 1 v. in hetzelfde punt als waar de aanhechting gemaakt is. * 1 g. oversl.. 2 v. in het volg. g.. vanaf * steeds herh. Toer sluiten met 1 h.v. in de 2e begin. Afh. Langs de hals eenzelfde toer haken, aanhechten bij een schoudernaad.

hippie-hesjes-1

Advertenties

Reacties zijn gesloten.